شرکت مزرعه سبز پرنیان

تولید کننده و صادر کننده ورمی کمپوست در یاسوج

دفتر مرکزی: 

آدرس: یاسوج، خیابان شصت متری، خیابان شهروند، ساختمان مهندسین، طبقه 4 

تلفن: 07433230954 

فکس: 07433230954 

مهندس مهردوست 09127331604 - 09177051030 

مهندس پناهی 09172170107 

پست الکترونیکی: info@parnian.co 

وب سایت: htttp://www.parnian.co